Finansal Tablolar Analizi: Gelir Tablosu

Gelir Tablosu

Gelir tablosu kalemleri bilançodaki kalemlerin aksine her yılbaşında sıfırlanır. Satışlar ile başlayan bu tablo, net kâr/zarar ile sonuçlanır. Şirketin gelir ve giderleri bu tablo ile gösterilir

Yukarıdaki resimde özet bir gelir tablosu mevcut. Bu kalemleri teker teker açıklayarak ilerleyelim.

Satışlar: Şirketin satışlarından elde ettiği gelirleri burada bulunur. Yurtiçi ve yurtdışı satışlardan elde edilen gelirlerden yapılan indirimler ve iadeler düşülür ve gelir tablosuna öyle yazılır.

Satışların Maliyeti: Burada sadece satılan ürünlerin maliyetleri bulunur. Bu maliyetler, direkt işçilik giderleri, direkt hammadde giderleri, genel üretim giderleri, amortisman giderleri gibi giderlerden oluşur. Örneğin şirketin Kocaeli’de bir fabrikası ve Levent’te bir genel müdürlüğü var. Fabrikada çalışan mavi yakalıların maaşları, fabrikada kullanılan hammaddeler, fabrikanın faturaları satışların maliyeti kalemine yazılır.

Brüt Kâr: Satışlardan satışların maliyetinin çıkarılması ile bulunur. Şirketin sadece ürünün üretimi ve satışı sonucu elde ettiği kârı gösterir. Bir buzdolabı üreticisini düşünelim. Şirketin bir buzdolabını satış fiyatı 2000 TL olsun. Bu ürünün üretiminde kullanılan işçilik giderleri 300 TL, hammadde giderleri 500 TL olsun. Bu şirketin bir buzdolabından elde ettiği brüt kâr 1200 TL olur. Buraya bayii kârı, satış personelinin primi, yönetim kurulunun maaşları gibi giderler dahil edilmez.

Faaliyet Giderleri: Yukarıda bahsettiğim Levent’teki genel müdürlük giderleri buraya yazılır. Genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri, araştırma-geliştirme giderleri, danışmanlık giderleri, kira ve ofis giderleri, nakliye ve dağıtım giderleri gibi giderler faaliyet giderlerine örnektir.

Faaliyet Kârı: Brüt kârdan faaliyet giderlerinin çıkarılması ile bulunur. Şirket satın almalarında değerleme yaparken kullanılır. FVÖK(Faiz ve Vergi Öncesi Kâr) olarak da bilinir. Finansman giderlerinin içerisinde dönemsel değişimlerden oluşan kambiyo giderleri, faiz giderleri gibi bir süre sonra oluşmama ihtimali olan giderler bulunduğundan faaliyet kârı, net kâra göre daha net bir göstergedir.

Finansman Giderleri: Faiz ve komisyon giderleri, eğer varsa eldeki yabancı para açığı/fazlasından oluşan gelir ve giderler, türev araç gelir ve giderleri burada bulunur. Finansman giderleri olarak yazdım ancak finansman tarafında şirket gelir elde etmiş de olabilir. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemlerdeki gibi kurların artış eğiliminde olduğu dönemlerde, yabancı para fazlası olan şirketler net olarak finansman geliri elde ederler.

Vergi Öncesi Kâr: Faaliyet kârından finansman giderlerinin çıkarılması ile bulunur. Vergiye tabi olacak olan tutardır. Türkiye’de kurumlar vergisi %20’dir ve bu matrah üzerinden hesaplanır.

Vergi Giderleri: Şirketin vergi giderleri buraya yazılır. Eğer şirket yatırım teşviklerinden yararlanmış ise bazı dönemlerde vergi gideri yerine vergi geliri elde edebilir.

Net Dönem Kârı: Vergi öncesi kârdan vergi giderleri çıkarıldığında bulunan değerdir. Bu değer bilançonun özkaynaklar bölümünde yer alan Net Dönem Kârı kalemi olarak kullanılır. Bir çok oranın hesaplanmasında kullanılır. Şirketin o dönem içerisinde ne kadar kâr elde ettiğini gösterir.

 

Finansal Tablolar Analizi: Gelir Tablosu” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir