Finansal Tablolar Analizi: Bilanço

Bilanço

Açıklanan bildirimlerde adı finansal durum tablosudur ancak halk arasında yaygın olarak bilanço ismi ile anılır. Diğer bütün tabloların sonuçları ile oluşturulur. Aktifler ve Pasifler olmak üzere iki bölümden oluşur. Varlıklar ve Kaynaklar olarak da adlandırılır. Aktifler şirketin sahip olduğu varlıkları, pasifler ise bu varlıklar için kullanılan kaynakları ifade eder. Aktiflerin toplamı ile pasiflerin toplamı birbirine eşittir. Bilançodaki kalemler her dönem bir önceki dönem üzerine ekleme ya da çıkarma yapılarak güncellenir.

Yukarıdaki resimde bir bilançonun ana kalemleri mevcut. Bu kalemleri tek tek açıklayalım.

Dönen Varlıklar: Bilançoda likit olan varlıkların bulunduğu bölümdür. Burada yer alan varlıklar kısa vadede nakite çevrilebilir olma özelliği taşır. Nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar, stoklar bu bölümde bulunur. 1 yıldan kısa vadede nakite çevrilebilirler.

Duran Varlıklar: Bilançoda kısa vadede nakite çevrilme özelliği bulunmayan varlıkların bulunduğu bölümdür. Finansal yatırımlar, bina, makine, arsa gibi maddi duran varlıklar, patent, telif hakkı, lisans gibi maddi olmayan duran varlıklar, ertelenmiş vergi varlıkları gibi kalemler bu bölümde bulunur.

Toplam Varlıklar: Dönen ve duran varlıkların toplamıdır. Aktifler toplamı olarak da bilinir.

 

Kısa Vadeli Yükümlülükler: Vadesi bir yıldan kısa olan borçlar burada bulunur. Ticari borçlar, finansal borçlar, borç karşılıkları, dönem kârı vergi karşılıkları gibi kalemler burada bulunur. Buradaki borç nakdi olmak zorunda değildir. Parası peşin alınan ancak henüz teslim edilmeyen bir iş buraya kayıt edilir. Eğer uzun vadeli bir borç varsa onun 1 yıl içerisinde ödenecek olan bölümü de bu bölümün altına yazılır.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: Vadesi bir yıldan uzun olan borçlar burada bulunur. Uzun vadeli krediler, finansal borçlar, uzun vadeli karşılıklar gibi alt kalemlerden oluşur.

Özkaynaklar: Şirketler de şahıslar gibi ellerindeki varlıkları ya borç ile ya da birikim ve gelirleri ile alırlar. İşte özkaynaklar kalemi bu birikimin ve gelirlerin kaydedildiği bölümdür. Şirketlerin ödenmiş sermayeleri, geçmiş dönem kârları, dönem kârları burada bulunur.

Toplam Kaynaklar: Özkaynaklar ile yükümlülüklerin toplamıdır. Toplam kaynaklar ve toplam varlıklar kalemi eşittir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir