Döviz Swapı ve Faiz Swapı Nedir?

Döviz piyasasında kar sağlamak ve döviz kurlarındaki farklılılarından korunmak amacıyla bir dövizin aynı anda spot olarak alınıp vadeli (forward) olarak satılması işlemine döviz swapı denmektedir. Döviz swapı bir spot işlem ile vadeli işlemin aynı anda yapılması ile gerçekleşir. Swap işleminin temel özellikleri şöyledir.

a) Yapılan iki işlemin vadelerinin farklı olması,

b) İki işlemin ters yönlü olması,

c) İki işlemin aynı para cinsinden yapılması.

Örneğin, bir İngiliz bankası bir Amerikan bankasına spot döviz kurundan sterlin vererek dolar satın alır ve gelecekteki bir tarihte , satın aldığı dolarları forward döviz kurundan sterlin karşılığında geri satacağı hususunda bir forward sözleşme yapar. Swap işlemi iki vadeli işlemi veya iki vadesiz işlemi de içerebilir. İki vadeli işlemi içerene “swap-swap” veya “forward against forward”, iki spot işlemi içeren swap işlemine ise “spot agaist spot” denmektedir.

Faiz swapında, sabit faizli kredi değişken faizli krediye ya da değişken faizli kredi sabit faizli krediye dönüştürülebilmektedir. Bu yöntemle, bankalar bilançolarının faiz yapılarını istedikleri gibi değiştirebilmekte ve daha ucuz bir şekilde kredi sağlayabilmektedir. Faiz swapının amacı faiz oranı riskinden korunmaktır. Swap işlemleri 1982 yılında ABD’de başlamıştır. En yaygın olarak kullanılanı “Plain Vanilla”dır.

Örneğin, iki bankayı göz önüne alalım. A bankası kredi riski yüksek olduğu için yüksek değişken faizle borçlanabilmekte, B bankası ise kredi riski düşük olduğu için düşük değişken faizle borçlanabilmektedir. Diğer taraftan, A bankası, B bankasına göre düşük sabit faizle borçlanabilmektedir. B bankası düşük değişken faizle borçlanabilmesine rağmen faizini sabitlemek, A bankası da düşük sabit faizle borçlanabilmesine rağmen değişken faizle borçlanmak istemektedir. Bu durumda, A bankası piyasadan sabit faizle borçlanarak B bankasına borç verir. B bankası da değişken faizle piyasadan borçlanarak A bankasına borç verir. Yapılan swap işlemi ile bankalar faizlerin yapısını istedikleri gibi değiştirmekte hatta daha düşük bir faiz oranıyla borçlanabilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir